นพ.โอภาส พุทธเจริญ กล่าวถึงกรณีสถานการณ์ของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์และมีผู้ป่วยรับเชื้อเข้ามาในประเทศ
สถานการณ์ของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์และมีผู้ป่วยรับเชื้อเข้ามาในประเทศ

(5.2)C-210217040011
(5.3)C-210217012034
(5.4)C-210217020062
(5.5)C-210217008003
(5.6)C-210217030036
Share