ฉลอง 40 ปี เต็ดตรา แพ้ค รักษ์โลก ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดยได้รวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตแผ่นหลังคาใน “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก