เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายใน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย
เหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบถุงยังชีพ