ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ
ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ

Share