รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน ในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลชายแดนไทย-เมียนมา ณ ต.ศาลาลัย
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านและนักเรียน