ผู้ว่าการ กฟผ. นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ
กฟผ. นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต