ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก เอ็มเค เรสโตรองต์ บมจ. ให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือโรคโควิด-19
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยโควิด-19