พนักงาน ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานใหญ่
ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิต

(16.2)C-210213024081
(16.3)C-210215016053