รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช รับมอบเครื่องนอน จาก บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จํากัด เพื่อร่วมยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
รับมอบเครื่องนอน เพื่อร่วมยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19