ธนาคารทหารไทย ส่งมอบเงินบริจาคในโครงการแบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค มอบให้สภากาชาดไทย
ธนาคารทหารไทยมอบเงิน ให้สภากาชาดไทย

(10.2ปC-210213024127