เหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลล์ เอสซีจี มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
เหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบถุงยังชีพให้ประชาชาชนหลังโรคโควิด-19

Share