พนักงาน ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. และประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานใหญ่

8