สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วม Live สด “งานกาชาดออนไลน์ ปี 2563” ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์

www.งานกาชาด.com

4