นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ทีเอ็มบี ในโครงการ “แบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม wow เปลี่ยนคะแนน wow เป็นเงินบริจาค” ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่

3