พนักงาน ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานใหญ่
ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

(8.2)C-210209762002
Share