รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล