คณะครู อาจารย์นักศึกษา และลูกจ้างในวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี