สำนักงานสภากาชาดเยอรมันเกิดเหตุการณ์ระเบิดจากการชำรุด ของท่อแก๊สที่อยู่ใต้ถนนในเมืองเมมมินเกน ทางตอนใต้ของเยอรมัน

12