เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

8