นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จากบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารสยามเซ็นเตอร์

6