นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และคณะร่วมรับมอบเงิน จากเครือเบทาโกร ในโครงการ “BETAGRO #recover19 สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19”

4-2
4-1