ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด และคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน
นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ผู้ได้ผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

Share