ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระและคนในชุมชน จากเหตุไฟไหม้กุฏิไม้สักทอง ณ วัดปทุมวัน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระและคนในชุมชน

Share