ผวจ.นครพนม พร้อมเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน