ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” ใน อ.ยางชุมน้อย
เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

Share