ครูและนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามโครงการทำดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ให้สภากาชาดไทย

Share