เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อนำเก็บเข้าคลังสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

Share