ผวจ.ชัยนาท พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงินจากพัฒนาการ จ.ชัยนาท เพื่อนำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในท้องที่ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท รับมอบเงิน นำไปใช้การบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

Share