ผวจ.สระบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมกันมอบรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล