บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ
จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ