ผวจ.ยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน อ.เมืองยะลา
เหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย