ผวจ.สิงห์บุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย

(4.2)C-210203004055