นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ที่ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา