นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงโควิด-19
นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย