สภากาชาดไทยนำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สภากาชาดไทยนำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต