นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดทำสลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้นำไปใช้ในกิจกรรมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดทำสลากกาชาดการกุศล

(4.2)C-210202009105