สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัว หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์กีฬา ณ ศูนย์แสงอรุณ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย
สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแจกผ้าห่ม