ผวจ.เชียงราย พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราชและห่มผ้าพระสถูป ที่วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

Share