นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล