รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล ร่วมมอบแว่นตา ในโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” ณ บ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี

11