นพ.สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

7