การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

C-210129020074
C-210129031106