ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มอบเงินจากกิจกรรม “Run to Win” สนับสนุนโครงการ Virtual Run “Run for Blood” วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบ
Virtual Run “Run for Blood” วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย