คณะทูตออสเตรเลีย ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีนางสาวภาวิณี คุปตวินทุ และนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ให้การต้อนรับ
คณะทูตออสเตรเลีย ร่วมบริจาคโลหิต