คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานปล่อยคาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ดำเนินการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
คาราวานรถ เพื่อส่งต่อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

(8.2)C-210128012046
(8.3)C-210128005082
Share