ผวจ.สมุทรปราการ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัย จากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัย

Share