นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

Share