นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสารจาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบข้าวสารจาก เพื่อส่งต่อให้ประชาชน

(5.2)C-210127762002