รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา พร้อมคณะ ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้หน่วยงานและองค์กรที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือ
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ผู้เดือดร้อน

Share