คลังออกพันธบัตร 6 หมื่นล้าน จ่ายเงินเยียวยา “เราชนะ” เริ่มเปิดขายตั้งแต่ 1 ก.พ.64
คลังออกพันธบัตร 6 หมื่นล้าน จ่ายเงินเยียวยา “เราชนะ”